Turbo preklady je jednou z vedúcich spoločností na prekladateľskom trhu

Prekladanie a zlepšenie gramatickej zručnosti v angličtine

Anglický jazyk Preklady

Autor príspevku @b.kovacs - 22-07-22

Prekladacie triky pre lepšie porozumenie angličtiny

V súčasnom svete sa stáva čoraz ťažšie pre učiteľov a študentov získať prehľad o jazyku angličtiny. Niekedy je potrebné nájsť okamžitý spôsob, ako porozumieť textu v angličtine. Našťastie existuje niekoľko „prekladacích trikov“, ktoré vám môžu pomôcť.

Prvý prekladací trik je vyhľadávanie ekvivalentov. Vyhľadávanie ekvivalentov je skvelou cestou, ako porozumieť textu v angličtine. Vyhľadávaním ekvivalentov môžete získať základnú predstavu o tom, čo slovo znamená, bez toho, aby ste ho museli presne preložiť do iného jazyka.

Ďalší prekladací trik je vyhľadávanie kontextových náznakov. Ak čítate text v angličtine a neviete presne, o čom hovorí, môžete sa pozrieť na slová okolo slova, ktoré nepoznáte. Akékoľvek spojenia, ktoré sa objavia v blízkosti tohto slova, môžu pomôcť určiť jeho význam.

Aké sú najlepšie spôsoby ako si zapamätať nové slová?

 • Používajte komické asociácie: Urobte si komické asociácie s novým slovom, aby ste si ho lepšie zapamätali. Napríklad, ak chcete zapamätať slovo „mukl“, môžete si predstaviť muklu, ktorá sa hrá s gumovou mačkou.
 • Vyskúšajte si slovnú hru: Skúste si vymyslieť hru na zapamätanie nových slov. Napríklad, ak chcete zapamätať slovo „kotrmelec“, skúste si vymyslieť rým, napríklad „Kotrmelec je taký veľký ako palec“.
 • Vložte slová do kontextu: Skúste si nové slová nahradiť vo vetách, aby ste si ich lepšie zapamätali. Napríklad, ak chcete zapamätať slovo „piskot“, môžete si vytvoriť vetu: „Včera som jedol piskoty s čokoládou“.
 • Vytvorte si mnemotechnické pomôcky: Mnemotechnické pomôcky vám pomôžu zapamätať si slová rýchlejšie. Napríklad, ak chcete zapamätať slovo „drevorubač“, môžete si vytvoriť akronym DRV (Drevorubač).
 • Vyskúšajte si flashcards: Flashcards sú skvelým spôsobom ako si zapamätať nové slová. Vytvorte si flashcard s obrázkom a definíciou pre každé nové slovo, ktoré chcete zapamätať.

Aké sú najlepšie techniky pre prekladanie komplexných vetných štruktúr?

 • Vytvorte si slovník. Ak sa učíte angličtinu a potrebujete prekladať komplexné vety, je veľmi dôležité mať k dispozícii slovník. Nájdite si slovník, ktorý obsahuje anglické frázy a ich preklady do ďalších jazykov.
 • Pozorne čítajte. Ak sa učíte prekladanie komplexných vetných štruktúr, je veľmi dôležité, aby ste pozorne čítali všetky vety. Uistite sa, že pochopíte zmysel každej vety a jej logické usporiadanie.
 • Prečítajte si vety niekoľkokrát. Akonáhle ste prečítali vetu, tak ju prečítajte ešte raz a skúste si ju zapamätať. Uistite sa, že pochopíte význam každého slova a jeho význam vo vete.
 • Vytvorte si predstavu. Ak chcete preložiť komplexnú vetu, vytvorte si predstavu o tom, ako by mala vyzerať vo svojom jazyku. To vám pomôže lepšie porozumieť významu vety a preložiť ju správne.
 • Použite nástroje na preklad. Ak chcete prekladať komplexné vety, môžete použiť nástroje na preklad, ako sú napríklad Google Translate alebo iné služby na preklad. Tieto nástroje vám pomôžu rýchlo a presne preložiť vetu do vašej reči.

Ako sa vyhnúť prekladu slov ktoré nemusí byť správne?

 • Vždy skontrolujte význam slova: Skôr ako preložíte slovo, skontrolujte si význam slova a uistite sa, či to zodpovedá tomu, čo hľadáte. Ak nie je presný, vyhľadajte iný výraz alebo použite alternatívny preklad.
 • Využite kontext: Ak neviete presne preložiť slovo alebo výraz, skúste zamerať sa na kontext vety. Možno vám napovie, aký presný význam má dané slovo.
 • Použite slovník: Ak neviete presne preložiť slovo alebo výraz, skúste použiť slovník. Väčšina slovníkov uvádza niekoľko rôznych prekladov pre každé slovo, ktoré môžete použiť podľa toho, ako sa slovo používa v kontexte.
 • Použite aplikáciu alebo webovú stránku pre preklad: Ak chcete čo najpresnejší preklad, využite aplikáciu alebo webovú stránku pre preklad. Tieto aplikácie a webové stránky sú navrhnuté tak, aby poskytovali presné preklady v danej situácii.

Aké sú najlepšie spôsoby ako získať lepšiu gramatickú zručnosť?

 • Učte sa pravidlá jazyka. Počúvajte, ako sa jazyk používa v bežnej konverzácii a čítajte knihy v angličtine. Každý deň si prečítajte aspoň jednu stránku knihy alebo článku na webe, čo vám pomôže prehĺbiť vaše znalosti gramatiky.
 • Cvičte. Vyskúšajte si, ako dokážete preložiť vety alebo odpovedať na otázky v angličtine. Vytvorte si vlastný cvičebný program pre seba a snažte sa každý deň prekonávať svoje vlastné limity.
 • Zúčastnite sa anglickej konverzácie. Nájdite si skupinu alebo kurz, kde môžete rozprávať v angličtine s ľuďmi, ktorí sú na podobnej úrovni ako vy. Toto vám pomôže zlepšiť vašu schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť konverzácii.

Nedávno pridané

preklad do francúzštiny-skúsenosti v mnohých odvetviach

Preklad do francúzštiny: Výhody

Preklad do francúzštiny je veľmi dôležitou súčasťou akéhokoľvek globálneho podnikania. Ak chcete dosiahnuť úsp

@b.kovacs - 06-02-2023

Nemecký jazyk Preklady

Preklady z a do nemeckého jazyka

Nemecký jazyk je silný a náročný jazyk, ktorý sa učí po celom svete. Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže s prek

@b.kovacs - 12-06-2022