Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 

 

Agentúra Susan si zakladá na vysokej profesionalite a spoľahlivom a zodpovednom prístupe svojich spolupracovníkov, čo je neodmysliteľným predpokladom na poskytovanie vysoko kvalitných prekladateľských a tlmočníckych služieb. Našou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, no dôraz kladieme i na vytváranie dôstojných pracovných podmienok pre našich tlmočníkov a prekladateľov.

 

 

Naše tlmočnícke služby zákazníci využívajú najmä na rokovaniach, obchodných stretnutiach, konferenciách, slávnostných a kultúrnych podujatiach, pri pracovných cestách do zahraničia a pod.

 

 

Naše prekladateľské služby v sebe ponímajú mnoho odborných oblastí, z ktorých možno spomenúť ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu a pod. Radi by sme do Vašej pozornosti vyzdvihli i preklad www-stránok.

 

Poskytujeme preklady a tlmočenie z/do nasledujúcich jazykov:

 
  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Španielsky jazyk
  • Taliansky jazyk
  • Ruský jazyk
  • Poľský jazyk
  • Chorvátsky jazyk

 

 

Spokojnosť s našimi službami doposiaľ vyjadrili tieto spoločnosti: E-mont, Barmag, Siemens, Slovkord, Kordárna, Nadácia STUDŇA, Nadácia Integra, Bipro, EEPro, MOST-HÍD, Golej - Wedding Photo, Úradný prekladateľ, Originálne obrazy, Corporate Partners, Friulco Spa, noty písni,SONUS, RED-CEP Consulting, O.K.P. Agency, Android aplikácie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, vývoj aplikácií, Skaritz Hotel ****, Ariel International, aplikácie iOs, Dynamic Concepts Slovakia.... a mnohí iní.

 

 

 

 

 

 

počet návštev

Top partneri

trenertenisu

uradný prekladateľ

Kapela SONUS